Novotný Petr, Ivičičová Jitka, Novotná Monika, Štýsová Monika, Budíková Petra, Kedroňová Kristina, Štrosová Ilona - Nový občanský zákoník - Smluvní právo -- 2., aktualizované vydání - e-kniha

od Neznámá cena
Co přinesla praxe během tří let používání nového občanského zákoníku do smluvního práva? Orientujte se! Pochopte obecnou problematiku právních jednání.